Cover image

Lidové misie Poštorná u Břeclavi a Lednice

Obrázek článku

Kdybychom chtěli nějak definovat křesťanského Boha, tak bychom určitě řekli, že náš Bůh je dobrý. A je to skutečně tak. To novum, které přináší Ježíš Kristus je právě v tom: Bůh je dobrý a dokonce je Otec. Toto je obecně rozšířená definice, o které se hodně mluví. Ale málo se hovoří o tom, že Bůh je i krásný, resp. můžeme říct krása sama o sobě. Když člověk hledá krásu, tak si může být jistý, že plnost krásy najde jenom v Bohu. I z těchto důvodů naši předkové stavěli chrámy. Stavěli je na Boží oslavu, ale zároveň i proto, aby po vstupu do nich zažili něco krásného, pozvednutí ducha. Já můžu říct, že to platí o kostele v Poštorné, ale stejně i o zámeckém kostele v Lednici. Každý z nich je jiný, ale každý z nich oslovuje a pozvedá mysl člověka ke kráse, k Bohu. Lidové misie, které probíhaly v těchto farnostech od 18. 5. – 27. 5. 2018, byly spojeny právě s událostmi, které se dotýkali obou kostelů. V Poštorné slavili 120 let od posvěcení kostela a v Lednici dokonce 160 let od jeho posvěcení. Musím říct, že každé misie, i když mají podobnou strukturu, jsou jiné. Mají jiný ráz. Všude jsou jiní lidé, jiná kultura či zvyklosti. V čem tedy byly jiné tyhle misie? No hned na úvod nás překvapilo a potěšilo, že pan děkan z Břeclavi nás přišel přivítat a účastnil se úvodní mše svaté. Jak jsem už vzpomínal, v Lednici misie probíhaly na zámku. Což jsem za 2 roky mého působení v misijním týmu taky ještě nezažil. Navíc slavnost Letnic připadla na první neděli misií, takže jsme tuto slavnost začali večerní vigilii s požehnáním ohně a 5 čteními v různých jazycích na znamení toho, že Duch svatý sjednocuje všechny národy do jedné církve. Po slavnostní vigilii bylo posezení na farním dvoře v Poštorné spojené s grilováním a dokonce s živou hudbou. Krásná byla i křížová cesta v zahradách lednického zámku. Ale nejkrásnější z celého našeho světa je čistá duše. Děkuji Bohu za ty milosti, které nám dopřál vidět během těchto misií, že se našli lidé, kteří si dávali svůj vztah s Bohem do pořádku. Někdy i po několika letech. Přistupovali ke svátosti smíření a odcházeli povzbuzení. Já často přemýšlím nad větou od sv. Vincenta, našeho zakladatele, když řekl: Povzbudit člověka není tak malá věc. A snažím se této myšlenky držet a povzbuzovat. Na závěr misií byl požehnán misijní kříž, který bude připomínat tento milostivý čas. Drazí farníci z Poštorné a Lednice, děkuji vám jménem svým i misijního týmu (P. Pavla Kavce CM, s. Margity Grobarčíkové DKL a s. Kristíny Zachovalové DKL) za to, že jsme se mohli na vás povzbudit, i za to, že berete svou víru vážně. Děkuji panu faráři R.D. Dr  Łukaszi Andrzeji Szendzielorzi za pozvání, ale i za čas, který jsme mohli prožít a za tu vstřícnost při organizování misií. Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy i průběhu misií. Chci poděkovat mým spolupracovníkům, ale i vám, kteří nás duchovně doprovázíte na lidových misiich. Sice vás nevidím, ale ty duchovní zázraky, které se během misií dějí, jasně potvrzuji, že nás doprovázíte svými modlitbami. Ať je za všechno Pán Bůh pochválený.

P. Ján Jakubovič CM