Cover image

Lidové misie – Nová Hradečná

Lidové misie ve farnosti Hradečná, která se nachází blízko Uničova a je vzdálená necelých 30 km od naší komunity v Lošticích, byly naplánované na rok 2020, ale pro covidovou pandemii jsme je museli přeložit. Začaly v pátek 5. listopadu a trvaly do 14. listopadu. Do farnosti Nová Hradečná patří Troubelice, Oskava a Libina. Jedná se o oblast, která patřila do Sudet a po 2. světové válce z některých vesnic byli lidé odsunutí do Německa. Asi nejvíc zasaženou v tomto směru byla Libina a Oskava. Přesto bylo vidět, že lidé, kteří žili, i ti kteří tam žijí dnes, mají víru. Postavili nádherné kostely, i když jich teď není mnoho, líbilo se mi, že jsou vytrvalí a vědí co pro ně jejich víra znamená. Program misií probíhal ve všech kostelích. Libina a Oskava se střídaly každý druhý den a stejně i Nová Hradečná a Troubleice. Povedlo se nám během misií navštívit pány starosty v uvedených vesnicích i vicestarostku v Nové Hradečné. Byl jsem povzbuzen tím, že i v těchto farnostech je možné pozorovat Boží působení a ti, kteří se obrátili, když vypověděli svůj životní příběh, tak jsem musel žasnout. Jedna paní se mi svěřila, že události, které se odehrály v její rodině (nebudu to víc rozvádět, ale dal jsem jí za pravdu), musely být vykonány pod působením zlého ducha a ona chtěla sérii těchto událostí přetrhnout. Vstoupila do katolické církve, protože lidské řešení neexistovalo. Misijní tým jsme tvořili já, P. Alojz Šeliga CM, s. Kristína Zachovalová DKL a povedlo se, že nám přijel pomocí P. Ján Janček CM, který je misionářem na Hondurasu a v době misií se nacházel doma na Slovensku. Přijel, aby promluvil o svojí misii a povzbudil lidi k tomu, abychom se nebáli ve svých životech hledat vděčnost. Proč vděčnost? Protože mnohokrát se zaměříme na to, co nám v životě chybí namísto toho, abychom hledali, za co můžeme Bohu děkovat. Zdůrazňoval, že lidé na Hondurasu mají mnohem méně než my, a přesto jsou šťastnější než my.  Lidové misie probíhaly podle programu. Jsem si jistý, že lidé byli povzbuzení a jsem rád, že i skrze nás mohli víc pozorovat Boží blízkost a jeho lásku. Na závěr misií byl požehnán misijní kříž v Nové Hradečné. Dá li Pán, sejdeme se příští rok na obnově lidových misií. Na závěr bych chtěl poděkovat panu faráři Karlu Janečkovi za pozvání, za to, že nás učil pozorovat hvězdy (z fary v Nové Hradečné je nebe v noci opravdu nádherné) a rozeznávat je a za povzbudivé kněžské rozhovory. Chci poděkovat všem, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při organizování a průběhu misií. Bůh vám žehnej. P. Ján Jakubovič CM