Cover image

Lidové misie – Kvasice, Zlámanka a Těšnovice

Viděli jste už biskupa na koni? Když jsme končili lidové misie v Kvasicích na Kroměřížsku tak pan farář Pavel Vágner řekl: „Pozval jsem biskupa i televizi. Nevím, jestli by nebylo dobré, abychom na zítřejší průvod s ratolestmi sehnali i nějakého oslíka, ale tady je to problém“. Řekl jsem mu, že jsem tady v okolí viděl spoustu koní. Tak sežeň koně, nebo nějakého poníka, nemusí to být přece osel. A povedlo se. Když na druhý den přijel o. biskup Antonín Basler, tak mu pan farář řekl: „Otče biskupe, půjdeme z fary v průvodu, ale mohl byste si sednout na koně?“ A on to udělal. Nejdřív s tím byl jakýsi problém, ale o. biskup byl vytrvalý, a tak šel liturgický průvod, na čele kříž, ministranti, kněží, o. biskup na koni a za ním šli chlapi a ženy, kteří na květnou neděli četli pašije. Bylo to o to zajímavější, že si na čtení pašií oblékli dobové oblečení spřed 2000let. Lidové misie jsme začali v pátek 22. března 2024 a skončili 24. března 2024. Začali jsme lidové misie já a o. Alojz Šeliga CM. V pondělí se k nám přidaly sestřičky Margita Grobarčíková DKL a s. Kristína Zachovalová DKL a v úterý nás přišel podpořit o. František Honíšek CM a zůstal s námi až dokonce. Program lidových misií obohatil večer chvál, který připravili mladí ze skupiny Adoráre z Valašských Klobouk. Nedělní setkání u filmu Invictus probíhalo v základní škole. Sestřičky navštěvovaly nemocné a pomáhaly na setkání s dětmi, žáky ze základní školy. Misie navštívilo hodně lidí, pozval nás i pan farář církve československé husitské. Na misiích jsme byli tři kněží, protože z Kvasic jsou spravovány i farnosti Zlámanka a Těšnovice. I v těchto farnostech probíhal každý dne program, stejně jako v Kvasicích. V útery dopoledne bylo pomazání nemocných a pak setkání s nimi na faře u kávy. Odpoledne bylo setkání u kávy v salonku na Sokolovně, které bylo spojené s promluvou o misii na Hondurasu. Potěšilo mně i setkání s mládeží, když během setkání padly i seriózní otázky na téma povolání ke kněžství či zasvěcenému životu. Jsem rád, že i dnešní mládež se nevyhýbá těmto otázkám, jak správně rozpoznat, jestli mně nevolá Bůh? Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do přípravy misií. Děkuji s přípravou sobotní mše svaté s výzdobou na mši s obnovou manželských slibů, děkuji za nachystání pohoštění po mši končící lidové misie, děkuji za starostlivost o nás, o. Pavlovi za společenství na faře, děkuji všem lidem za pozvání a milé přijetí do jejich domovů v čase obědu. Děkuji katechetkám ve škole za možnost vstoupit do hodin a promluvit si s dětmi. Děkuji členům farní rady za pomoc a farníkům za to, že bylo vidět, jak se pomalu otevírají pro to poselství lidových misií. Já si myslím, že cílem lidových misií je možnost vykonat si celoživotní zpověď ale i povzbudit se ve víře. Toto jsme mohli pozorovat. Ať je Pán Bůh za všechno oslavený.