Cover image

Duchovní obnova ve Vlachovicích

Duchovní obnova s misionáři sv. Vincenta de Paul

Kolikrát se zamýšlím nad tím, když chystám plány na nový rok, jestli toho není málo? Časem přijdou události, které doplní ten původní plán a já si pak kladu otázku: „Jestli při všech těch povinnostech nebude toho moc“? 😊V průběhu duchovní obnovy v Újezdě u Val. Klobouků koncem roku 2022 jsme navštívili pana faráře ve Vlachovicích. Během rozhovoru zazněla prosba, jestli bychom nechtěli udělat obnovu pro zdejší farnost. Byli jsme tam už asi 3 krát, ale pokud nás zvou, tak to vnímám jako Boží výzvu. Duchovní obnovu jsme začali ve středu 7. června a trvala do neděle 11. června. Když jsem nad tím uvažoval, uvědomil jsem si, že za těch 7 let, co konám lidové misie a obnovy, jsem víckrát navštívil jenom farnost Zvole u Zábřeha a farnost Vlachovice. Obnovu jsme vedli ve dvojici já a P. Alojz Šeliga CM. Udělali jsme ji stejným stylem jako obnovu ve Zvoli, na začátku Adventu loňského roku. Ráno byla možnost ke sv. smíření, potom mše a krátké zamyšlení, večer byla možnost ke sv. zpovědi, večerní mše a po ní byla přednáška. Ve středu byla přednáška na téma sv. zpovědi a ve čtvrtek na téma, jak pracovat za pokoj a usilovat o to nejlepší v dnešní době. Po přednášce byla adorace a požehnání.  V pátek po večerní mši nebyla přednáška, ale vystoupení divadelního sboru ze Zašové na téma: Sv. Vincent de Paul. Lidé byli povzbuzeni z výběru textu, ale i hudebního doprovodu.  Po skončení vystoupení byla adorace a zamyšlení nad biřmováním a co po ní? My katolíci jaksi nedoceňujeme tuto svátost, vnímáme ji jenom jako prostředek dosáhnout nějaký cíl a pak to pro nás znamená ukončení všech povinností, které vůči náboženskému životu máme. Ale toto je omyl. Sv. biřmování nás právě naopak otevírá na novou cestu, abychom svoji víru ne jenom žili sami pro sebe, ale odevzdávali ji dál, nebáli se o ní mluvit.  Tak nám to ukázali apoštolové na Letnice, když přišel Duch svatý, tak vyšli ven a nabídli svou víru v Krista, který naplňuje životy i pro ostatní. Podobnými myšlenkami se zaobírala i naše úvaha. V sobotu byly dvě mše, jedna ráno a druhá odpoledne, během které jsme prosili o nová kněžská povolání pro naši arcidiecézi. Situace nás upozorňuje, že mít kněze ve farnosti bude vzácnost. V semináři je 10 bohoslovců pro celou Moravu, jenom Bůh ví, jak to bude vypadat v našich farnostech za 20 let. Po skončení mše bylo společné opékání na faře s dětmi a s rodinami. Po něm byli rodiče pozvání podívat se na film o sv. Ignáci z Loyoly. V neděli byl svátek Božího těla a krve, takže byla jenom jedna mše, spojená s oltáříky. Díky Bohu za tento čas. Opět jsme se přesvědčili, že ve Vlachovicích nás mají rádi. Zakoušeli jsme jejich pohostinnost, ale to, co si vážím ještě víc, to je jejich otevřené srdce. Bylo vidět, jak lidé přicházejí, na zpověď, na rozhovory. Hezké bylo pozvání do rodin, kde u společného obědu jsme si mohli popovídat. Chtěl bych poděkovat panu faráři za duchovní rozhovory, které jsme vedli v čase volnějšího programu na faře.  Děkuji i farníkům z Vlachovic, ať je Bůh vede po svých cestách. P. Ján Jakubovič CM