Cover image

Duchovní obnova v Koryčanech

Apoštol Pavel píše pro věřící do Korintu: Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. (2Kor 13, 11). Se stejným záměrem jsme se vybrali na první letošní duchovní obnovu. Vyjeli jsme ve čtvrtek 23. února 2017 do farnosti Koryčany u Kroměříže. Není to farnost, pro kterou by členové Misijní společnosti byli neznámými. V roce 2014 se tam konaly lidové misie pod vedením P. Pavla Kavce CM a P. Lubomíra Konfederáka CM.  Teď jsme se vrátili na toto místo já a P. Pavel Kavec CM ne jenom zkontrolovat plody misií, ale povzbudit věřící a sami sebe utvrdit, že to Boží slovo opravdu žije a mění životy lidí. Duchovní obnova probíhala od 23. 2. – 26. 2. 2017. K tomu, aby se člověk na své duchovní cestě nevzdával, potřebuje povzbuzení a to nejlepší povzbuzení je od těch, kteří po této cestě už prošli a svým životem dosvědčili, že se po ní oplatí kráčet. Duchovní obnovu jsme začali vzýváním Ducha svatého a během mše jsme poukázali na hodnoty, které ve svém životě objevil svatý Vincenc de Paul. Je světcem, kterého může následovat každý, neměl ani zjevení ani žádné jiné vize. Přesto dokázal pochopit, že Bůh je tím největším pokladem pro člověka. Žil pro Boha a žil i pro bližního. Nebylo to jenom o činnosti, ale i o hloubce jeho spirituality. Sestrám vincentkám říkával: Buďte kontemplativní v činnosti a činné v kontemplaci. V průběhu obnovy jsme měli setkáni pro seniory, děti a mládež, ale i pro manžele. Duchovní obnova byla zaměřená na svátostný rozměr, ale i dobrý film a svědectví Nicka Vajucice – mladého muže bez rukou a nohou o tom, jak víra změnila jeho život. Jak řekla jedna věřící: Potřebujeme načerpat, abychom měli sílu kráčet dál. Děkujeme panu faráři o. Vladimírovi Jesenskému za pozvání i věřícím za přijetí a společně strávený čas. Kéž Pán žehná této farnosti, aby byla světlem, pro ty, co hledají tu správnou cestu v životě.

P. Ján Jakubovič, CM