Cover image

Program obnovy lidových misií – Újezd u Val. Klobouků

STŘEDA 9. 11. 2022 – Otevření obnovy

Drnovice

18:00 hodin – začátek u misijního kříže

18:10 hodin – mše svatá – promluva: Stvořený pro společenství

19:00 hodin – Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení 

– přednáška, kostel

Újezd

18:00 hodin – začátek u misijního kříže

18:10 hodin – mše svatá – promluva: Věřím v společenství svatých

19:00 hodin – Vincentínske dary z nebe anebo problém zjevení

– přednáška, kostel

Slopné

18:00 hodin – začátek u misijního kříže 1

18:10 hodin – mše svatá – promluva: Stvořený pro společenství

19:00 hodin – Vincentínské dary z nebe anebo problém zjevení

– přednáška, kostel

ČTVRTEK 10. 11. 2022 – Křesťan žije ze svátosti

Drnovice

17:00 – 17:50 hodin – svatá zpověď

18:00 hodin – mše svatá – promluva na téma: Biřmování zbytečná

svátost?

• obnova křestních slibů

19:00 hodin – adorace

            • během adorace bude pobožnost Cesta světla

            • adorace ukončená individuálním požehnáním

19:30 – 21:00 hodin – Nikodémova noc – možnost přistoupit

ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru

Újezd

 8:00 hodin – modlitba ranních chval – kostel

15:30 hodin – příprava ke sv. zpovědi a zpověď pro děti z celé

farnosti – kostel

16:00 hodin – mše svatá pro děti z celé farnosti

• obnova křestních slibů

Slopné

17:00 – 17:50 hodin – svatá zpověď

18:00 hodin – mše svatá – promluva: Proč potřebuji svátost biřmování?

• obnova křestních slibů

19:00 hodin – Povolána k mateřství – přednáška pro ženy a dívky

z celé farnosti

PÁTEK 11. 11. 2022 – Den se sv. Josefem

Drnovice

17:00 – 17:50 hodin – svatá zpověď

18:00 hodin – mše svatá – promluva na téma: Sv. Josef pomocník

v nouzi

Újezd

8:00 hodin – modlitba ranních chval – kostel

9:00 hodin – mše svatá Domov pro seniory – Loučka

17:00 – 17:50 hodin – svatá zpověď

18:00 hodin – mše svatá – promluva: Muž, kterému Bůh svěřil

svého syna

19:00 hodin – Povolán k otcovství – přednáška pro muže a kluky

z celé farnosti

Slopné

17:00 – 17:50 hodin svatá zpověď

18:00 hodin – mše svatá – promluva: Sv. Josef ochránce života

19:00 hodin – adorace – během adorace bude pobožnost Cesta světla

                • adorace ukončená individuálním požehnáním

19:30 – 21:00 hodin – Nikodémova noc – možnost přistoupit

ke sv. zpovědi nebo k duchovnímu rozhovoru.

SOBOTA 12. 11. 2022 – Maria, matka zrozená u kříže

Drnovice

17:00 hodin – svatá zpověď i během mše

18:00 hodin – mše svatá – promluva: Jsem součástí Božího plánu  stejně

jako Panna Maria

19:00 Jeruzalemský chrám

• přednáška, kostel

Újezd

14:00 hodin – mše svatá pro děti

16:30 hodin – Divadlo o sv. Vincenci de Paul – kostel

            • mladí ze Zašové

17:30 hodin – sv. zpověď

18:00 hodin – mše svatá – promluva: Maria nás učí říct Bohu ANO.

19:00 hodin – setkání s mládeží, biřmovanci a zájemci o biřmování

z celé farnosti – fara

19:00 – 21:00 hodin – Nikodémova noc – možnost k svaté zpovědi,

duchovnímu rozhovoru – kostel

Slopné

 7:30 hodin – svatá zpověď i během mše

 8:00 hodin – mše svatá ke cti Panny Marie

 9:00 hodin – setkání ministrantů s celé farností – kostel

NEDĚLE 13. 11. 2022 – Den požehnání

  7:00 hodin – mše svatá – Újezd

  8:15 hodin – mše s rodičovským požehnáním dětí – Slopné

  9:40 hodin – mše s rodičovským požehnáním dětí – Újezd

11:00 hodin – mše s rodičovským požehnáním dětí – Drnovice

• slavnostní Te Deum a ukončení obnovy u misijního kříže