Cover image

Program lidových misií – Bojkovice

Pátek 3. 11. 2023

18:00 mše svatá – kostel

 • přivítání misionářů
 • symbolické odevzdání farnosti
 • přinesení relikvie sv. Vincenta de Paul
 • téma promluvy: Kde jsem na cestě za Kristem?

19:00 setkání mládeže s misionáři – fara

19:00 Obranné mechanismy duchovního života.

 • přednáška, kostel

19:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Sobota 4. 11. 2023

 7:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

 7:30 mše svatá

 • téma promluvy: Čemu nás učí Loretánské litanie?

14:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

15:00 mše pro rodiče s dětmi

 • téma promluvy: Malý princ

16:00 – 17:00 Povolání k manželství I.

 • téma promluvy: pro manžele, snoubence a mládež od 14 let – kostel
 • během přednášky bude hlídaní děti na faře

18:00 film „Invictus“

 • muzeum Bojkovice

 20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Neděle 5. 11. 2023

  8:00 mše svatá – Nezdenice

  9:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

  9:30 mše svatá – Bojkovice

 • téma promluv: Proč je hřích zlý?

10:30-11:30 misijní promluva pro muže

 •  kostel

15:00 večer chvál se skupinou Adorare z Valašských Klobouků

 • za hezkého počasí na náměstí, v případě nepříznivého počasí v kostele

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Pondělí 6. 11. 2023

 6:30 sv. zpověď i během mše

 6:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

 7:00 mše svatá

 • téma promluvy: Věřím v život po smrti
 • mše je obětována za vaše zemřelé. Na mši si přineste fotku toho, za koho chcete mši obětovat.
 • po ranní mši pobožnost na hřbitově

17:00 Pobožnost na hřbitově s tématem k zamyšlení: Děkujeme, prosíme a odpouštíme.

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Ježíš je Pán života
 • mše je obětována za vaše zemřelé. Na mši si přineste fotku toho, za koho chcete mši obětovat.

19:00 misijní promluva pro ženy – kostel

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Úterý 7. 11. 2023

  6:30 sv. zpověď i během mše

  6:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

  7:00 mše svatá

 •  téma promluvy: Na čem stavíš svůj dům?

  8:00 modlitba ranních chvál s misionáři

10:00 – 16:00 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 možnost individuálního rozhovoru s misionářem – muzeum Bojkovice

16:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

17:00 mše pro rodiče s dětmi

 • téma promluvy: Proč nehřešit?
 • po mši program pro děti na téma: Proč jsou v Bibli stromy? –  fara

18:30 Misijní zkušenost na Hondurasu

 • přednáška v muzeu

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Středa 8. 11. 2023

  6:30 sv. zpověď i během mše – kostel

  6:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

  7:00 mše s udělováním svátosti nemocných

 • téma promluvy: Jaký je smysl utrpení?

  8:00 společná snídaně se seniory – fara

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá – kostel

 • téma promluvy: Proč věřím v Krista?

19:00 – 19:45 Existuji zázraky v dnešním světě?

 • přednáška, kostel

19:00 – 21:30 Nikodémová noc, noční pozvání k duchovnímu rozhovoru nebo ke sv. zpovědi

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Čtvrtek 9. 11. 2023

  6:30 sv. zpověď i během mše – kostel

  6:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

  7:00 mše svatá

 • téma promluvy: Staň se Eucharistii

10:00 – 16:00 návštěva nemocných**

14:00 – 16:00 možnost individuálního rozhovoru s misionářem – muzeum Bojkovice

16:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

17:00 mše pro rodiče s dětmi

 • téma promluvy: Církev žije z Eucharistie

18:00 – 19:00 adorace na způsob Taize ukončená individuálním požehnáním

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Pátek 10. 11. 2023

  8:00 – 18:00 celodenní adorace – kostel

10:00 – 16:00 návštěva nemocných**

17:00 – 18:00 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá

 • téma promluvy: Přijmi a daruj odpouštění
 • na mši si přineste zelenou větvičku

19:00 křížová cesta za odprošení všech nepravosti v celé farnosti

19:00 – 21:30 Nikodémová noc, noční pozvání k duchovnímu rozhovoru nebo ke sv. zpovědi

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

Sobota 11. 11. 2023

  7:00 sv. zpověď

  7:20 novéna k sv. Vincenci de Paul

  7:30 mše svatá

 • téma promluvy: Potřebuji vzory svatosti

  8:30 setkání ministrantů – fara

11:00 setkání scholy s misionáři – fara

16:00 Povolání k manželství II. nebo

manželství za dveřmi ložnice

 • přednáška manželů z ligy pár párů – fara

17:00 – 17:50 sv. zpověď

17:50 novéna k sv. Vincenci de Paul

18:00 mše svatá s obnovou manželských slibů

 • téma promluvy: Naplňte svoje nádoby

19:30 zjevení Panny Marie a zázračná medaile

 • kostel

20:00 adorace a eucharistické požehnání*

20:10 večer pro mladé – fara

Neděle 12. 11. 2023

  8:00 mše svatá Nezdenice

  9:30 mše svatá – kostel

 • téma promluv: I já jsem zodpovědný za svoji farnost
 • zasvěcení farnosti Panně Marii
 • požehnání misijního kříže 2023
 • odevzdání dekretu o ukončení misií
 • po mši vyhodnocení aktivity „Lidové misie se sv. Vincentem“ pro děti

10:30 společné kafé na faře