Cover image

Požehnané vánoční svátky

Obrázek článku

 

„Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.“  2Kor 8,9

Požehnané vánoční svátky, ať Ježíšovo  narození obohacuje vaše životy, životy všech vašich blízkých i těch, ke kterým jste posláni. A hodně Božích milostí v roce 2019 přeje vincentínsky misijní tým a komunita CM z Loštíc.