Cover image

Obnova lidových misií Šlapanice

První list apoštola Pavla je zároveň nejstarší spis Nového zákona. Tento první list byl napsán pro věřící do Soluně (Thesaloniky). Apoštol v něm vyjadřuje obavy o křesťanské společenství a zároveň odhaluje i něco ze svých citů. V listě píše: „Tolik jsme po vás toužili, že jsme vám chtěli odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Tak jste se nám stali drahými!“ (1 Tes 2,8). Moje první misie, na kterých jsem spolupracoval, byly ve farnosti Šlapanice u Brna. První zkušenost, první nadšení či ověření si slov od svatého Vincence, který když vysílal misionáře, říkal: Čiňte evangelium účinným.  Lidové misie jsou místem nebo časem, kde se evangelium obzvláště ukazuje jako účinné. Jako to, které není jenom jednou z dalších knih, kterou po přečtení založíme někam do knihovny, ale knihou, která obsahuje nauku, která přináší změnu života, který přesahuje i sám lidský život. Obnovu lidových misií jsme začali ve čtvrtek ráno 2. března vzýváním Ducha svatého a přinesením relikvie svatého Vincence. Připomínaní si toho, co bylo před rokem, ale i nový pohled na manželství či na utrpení v životě. Žijeme v době, která prošla výraznou změnou v porovnání s minulostí. Je dobou kdy jsme se ekonomicky, ale i technicky posunuli kupředu. Je však potřebné udělat i druhý krok, začít vědomě budovat duchovní život. Lidové misie nebo obnovy misií jsou momentem, který má napomoci tomuto rozvoji. Usmířit se s Bohem a dát tečku za minulostí, budoucnost odevzdat do Božích rukou a využít tu vnitřní sílu pro přítomnost, kterou jedinou máme ve své moci, abychom mohli něco dobrého vykonat. Po setkání s mladými, manželi, mši pro děti, křížové cestě v Jiříkovicích, cestě manželů a obnově křestních slibů, po vysluhování svátosti smíření, jsme ukončili obnovu lidových misií u misijního kříže, symbolu, který nás učí ne jenom o lásce, ale i tomu, že je důležité důvěřovat Bohu za všech okolností života. Posledním bodem obnovy lidových misií (5. března) byl koncert skupiny Adorare z Valašských Klobouků, kterým za jejich vystoupení moc děkujeme. Drazí farníci, chtěli jsme vám odevzdat ne jenom sebe, ale to co je nejdůležitější – evangelium. Kéž ono naplňuje vaše životy a dodává vám jistotu, že s Kristem nikdy nejste sami. Děkujeme i místnímu panu faráři otci Janovi Nekudovi za pozvání i za to, že on je ten, který pokračuje v misii na tom, aby se pro vás duchovní život stal přitažlivým.

P. Ján Jakubovič, CM