Cover image

Obnova lidových misií – farnost Vlachovice

Obnova lidových misií – Vlachovice

Papež František napsal v apoštolském listě Patris corde: „Často nás při četbě evangelií o Ježíšově dětství napadne otázka, proč Bůh nezasáhnul nějak přímo a jasně. Bůh však zasahuje skrze události a lidi. Josef je člověkem, jehož prostřednictvím Bůh pečuje o počátky dějin vykoupení. On je opravdovým „zázrakem“, kterým Bůh zachraňuje Dítě a jeho matku.“ Osobně toužím po tom, aby naše misijní činnost přinesla odpovědi lidem, kteří nám naslouchají, aby získali odpovědi na svoje těžkosti a dokázali se posunout ve vztahu s Bohem. Aby mlčení nebe na jejich těžkosti nevnímali jako Boží slabost. Takovou odpovědí nebe na problémy sv. rodiny byl sv. Josef. Neplatilo to jenom pro sv. Josefa, ale vztahuje se to na každého z nás. Ano, každý z nás je odpovědí nebe na problémy světa, ve kterém žije. Mnohokrát, když konáme misie nebo obnovy, zjišťuji, že ne já povzbuzuji druhé, ale oni dodávají jakousi svěžest do mého duchovního života. Děkuji, že i ve farnosti Vlachovice jsme mohli potkat lidi, kteří mohou být po příkladu sv. Josefa vzorem pro druhé. Obnova misií začala ve středu 28. dubna a skončila v neděli 2. května. Opět jsme měli každý den mši svatou rozdělenou na jednotlivé skupiny. Ráno důchodci, odpoledne děti a večer pracující. Během sloužení mše svaté jsme zpovídali a před večerní mši byla přednáška pro ženy a po mši přednáška pro muže. V pátek večer otcové požehnali svým dětem a po mši byla přednáška MUDr. Josefa Hambálka na téma: „S rozumem na předmanželský sex.“ V sobotu jsme po ranní mši posnídali s ministranty a pak jsme měli pro ně krátký program. Před polednem jsem sloužil mši svatou v malebném prostředí Valašska na volném prostranství vesnice Vlachová Lhota. Po večerní mši bylo setkání s biřmovanci. Byl to požehnaný čas a vnímali jsme spoustu Božích překvapení, které si nechám ve svém srdci. Poslední překvapení jsme zažili cestou domů, když jsme poslouchali rádio a najednou nějaká farnice z Vlachovic poděkovala za obnovu lidových misií. V závěru i já chci poděkovat. Panu faráři Františkovi Cincialovi za pozvání, ale i za duchovní povzbuzení, které jsme mohli slyšet během večerních posezení. Děkuji farníkům za to, že si našli čas, ale děkuji i svým spolupracovníkům o. Alojzi Šeligovi CM, kandidátu Janu Kollovi za pomoc při setkání s dětmi. Sv. Josefe, pod tvou ochranu odevzdávám tuto farnost. P. Ján