Cover image

Lidové misie – Újezd u Valašských Klobouk

Poslední letošní lidové misie pro mě začaly bolestivě. Den před lidovými misiemi mi v šest hodin ráno zazvonil telefon a moje sestra mi oznámila, že před dvěma hodinami zemřela naše maminka. Po odsloužení mše za mámu jsem odjel z Loštic k nám domů do Vojčíc na Slovensko. Cestou jsem vybavoval pohřeb a také možnosti mého zastoupení na lidových misiích. Lidové misie začaly v pátek 19. listopadu 2021. Misie otevíral P. Alojz Šeliga CM. Celý páteční i sobotní program vedl sám. V sobotu večer se k němu přidal P. Pavol Noga CM, který mě zastoupil, abych mohl po pohřbu zůstat doma o den víc. Přijel jsem v neděli večer kolem páté hodiny. Do té doby měli spolubratři 4 mše a čtyři stavovské nauky za sebou. Páter Pavol v neděli večer odjel, ale podle domluvy nám v pondělí přijeli pomoci

P. František Honíšek CM a S. Kristína Zachovalová DKL, která navštěvovala nemocné a povzbuzovala je. Pak jsme je objížděli my a nabízeli jim sv. zpověď i pomazání nemocných. Jsem rád, že se nám v průběhu misií povedlo navštívit všechny starosty vesnic, kteří patří do farnosti Újezd. Navštívili jsme starosty v Újezdě, Drnovicích, Loučce, Slopném. Děkujeme za přijetí, které bylo moc srdečné. Program lidových misií probíhal každý den ve všech kostelích. V Újezdě byla mše vždy ráno i večer, resp. odpoledne pro děti a večer pro ostatní. V Drnovicích a Slopném se mše svaté střídaly jednou v 16:30 a jednou v 18hod. V úterý byla mše svatá ráno s pomazáním nemocných. Byl jsem povzbuzen, že svatost nemocných přijalo skoro 70 lidí. Po mši bylo posezení pro seniory.  Každý večer na střídačku bylo setkání mládeže nad Božím slovem. I když zájemců nebylo moc, vždy se nějací našli. Povedlo se, abych navštívil i některé hodiny náboženství a mluvil o zázračné medailce.  Křížová cesta se nekonala v přírodě z důvodu špatného počasí, ale v kostele v Újezdě. Na akce, které byly pro celou farnost, pan farář objednával autobus, aby se mohli účastnit i lidé, kteří měli problém s dopravou. Po sobotní obnově manželských slibů jsme měli setkání s mládeží a v neděli na závěr misií jsme v Slopném, Drnovicích a ve farním kostele v Újezdě požehnali misijní kříž. Doufám, že kapky deště, které tak vydatně padaly na zem, symbolizovaly milosti, které Pán sesílal na tuto farnost. Je takovou zvláštností misií v Újezdě, že v průběhu misií měly obě moje matky slavnost. Jedna odešla do nebe, druhá, která se stala matkou i pro sv. Kateřinu Laboure, slavila výročí zjevení na rue de Bac. Toto zjevení si připomínáme 27. 11. Musím říct, že ještě nikdy jsme na tento svátek neměli misie. Věřím, že spojením těchto událostí mi Bůh chce něco říct. Děkuji panu faráři Mons. Janu Mučkovi za pozvání i za čas, který jsme mohli prožít v jeho farnosti. Děkuji i členům farní rady za pomoc při organizování misií a všem lidem, kteří tento čas využili. Ať je za všechno oslaven Bůh. P. Ján Jakubovič CM