Cover image

Program obnovy lidových misií – Zábřeh

Středa 27. 9. 2023
14:00 mše svatá v kostele sv. Barbory pro pracovníky Charity Zábřeh
18:00 začátek obnovy u misijního kříže v kostele sv. Bartoloměje
18:10 mše svatá, téma promluvy: „Stvořený pro společenství“
19:00 přednáška v kostele „Vincentínske dary z nebe anebo problém
zjevení“, po skončení tichá adorace
20:00 požehnání pro celou farnost*


Čtvrtek 28. 9. 2023
8:00 svatá zpověď i během mše svaté
8:30 svatá pro seniory s pomazáním nemocných, téma promluvy: „Bůh, který se stal slabým!“
po mši společná snídaně seniorů s misionáři
17:00 – 20:00 svatá zpověď
17:00 setkání dětí na faře a příprava na mši svatou
17:30 mše svatá pro děti a žáky, téma promluvy: „Mše z pohledu nebe“
18:30 přednáška v kostele pro ženy a dívky „Povolání k mateřství“
po skončení tichá adorace
20:00 požehnání pro celou farnost*


Pátek 29. 9. 2023
6:30 svatá zpověď i během mše
7:00 mše svatá pro seniory, téma promluvy: „sv. Josef pomocník v složitých situacích“
17:00 – 20:00 svatá zpověď
17:30 růženec
17:30 mše svatá pro pracující spojená s otcovským požehnáním dětí, téma promluvy:
„Svatý Josef ochránce vykupitele“
18:30 přednáška pro muže a kluky „Povolání k otcovství“, po skončení tichá adorace
19:00 setkání mládeže“
20:00 požehnání pro celou farnost*


Sobota 30. 9. 2023
6:30 svatá zpověď i během mše
7:00 mše svatá, téma promluvy: „Maria – ticha ale přítomná“, po mši setkání ministrantu na faře
14:00 setkání dětí na faře a příprava ke mši svaté
14:30 mše svatá pro děti, téma promluvy: „Proč nehřešit?“
17:00 svatá zpověď i během mše svaté
17:30 Cesta manželů – pobožnost v kostele sv. Barbory
18:30 mše svatá v kostele sv. Barbory, téma promluvy: „Smím tě nazývat Otče“
19:00 na Devítce film „Invictus“
20:00 požehnání pro celou farnost*


Neděle 1. 10. 2023
7:00 mše svatá s rodičovským požehnáním dětí
8:30 mše svatá s rodičovským požehnáním dětí, téma promluv: „Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš“
slavnostní Te Deum a ukončení obnovy, průvod k misijnímu kříži a modlitba u misijního kříž